El Mètode Feldenkrais® és un mètode d’aprenentatge mitjançant el qual, a través de l’atenció i l’exploració del moviment, l’alumne pren consciència del seu cos i de la manera com es mou, detectant patrons de moviments nocius que dificulten o limiten el moviment i experimentant altres possibilitats de moviment eficients, funcionals i saludables.

Moshe Feldenkrais va crear aquest mètode observant com es dóna el procés d’aprenentatge del nadó en els seus primers anys de vida en el qual – a través del moviment – es desenvolupa globalment a nivell motor, afectiu i cognitiu. El moviment és indissociable a les nostres emocions, sensacions i pensaments, i les classes del Mètode Feldenkrais® són una oportunitat perquè l’alumne identifiqui no només els seus patrons de moviment, sinó també els seus patrons de percepció, sentiment/emoció i pensament lligats al moviment. Millorant el moviment, millora la globalitat de la persona.

Les classes es poden fer de manera individual o en grup. Les classes en grup consisteixen a realitzar unes seqüències de moviment guiades verbalment pel professor; en les classes individuals el professor acompanya el moviment de l’alumne amb la veu i amb les seves mans, a través d’un toc suau i respectuós.

Què tractem?

  • Dolors musculars o articulars recurrents. Ajuda a moure’ns de manera funcional i eficient, sense tensió ni dolor.
  • Millora la postura, la respiració, el repartiment del to muscular, l’equilibri, la flexibilitat, la coordinació i l’atenció.
  • Redueix el nivell d’estrès, cansament / fatiga, tensió i millora l’habilitat per relaxar-se.
  • Rehabilitació per a persones que hagin sofert una lesió.
  • Neurorehabilitació per a persones amb trastorns neurològics.
  • Millora la virtuositat en la realització de totes aquelles activitats en què l’organització del moviment corporal és clau: esportistes, músics, professionals i amateurs del món de la dansa, del circ, del teatre, etc.
  • Acompanya i facilita el procés de desenvolupament motor – afectiu – cognitiu de nadons i infants, ajudant-los a adquirir i integrar funcions complexes. Nadons i infants que presenten alguna dificultat en el procés de desenvolupament global. Nadons i infants prematurs. Nadons i infants amb trastorns neurològics o genètics

Els nostres especialistes